• » กำลังรับชม: The Empress of China 2014-2015 ตอนที่ 1-82 ซับไทย | บูเช็กเทียน ตำนานพระจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียน [จบ]
 • » หากวีดีโอไม่โหลดให้กดที่ F5 สำหรับเล่นบน Desktop หรือ เลือก Server อื่น
 • » กรุณาปิดส่วนเสริมของเว็บบราวเซอร์ เช่น Adblock หรือ Adblock Plus ก่อน ใช้งานบนบล็อก
 • » สามารถดูหรือดาวน์โหลดวีดีโอตาม Server ที่มีด้านล่าง
 • » กด F11 เวลาใช้งานบนบล็อกจะฟินมาก~~~ เวลาออกก็กด F11
 • The Empress of China จะเล่าเรื่องราวชีวิตของ พระนางบูเช็กเทียน หรือ อู่ เจ๋อเทียน พระนาง คือ สตรีชาวจีนพระองค์เดียว ที่ได้ขึ้นเป็น “จักรพรรดินี” ครองราชย์อย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีนอันยาวนานกว่า 5,000 ปี 01;https://drive.google.com/file/d/0B-2DY0N8sj_Fb3VRZWF0d2xjd2s/preview| 02;https://drive.google.com/file/d/0B-2DY0N8sj_FbnFsd0JlczdYVXc/preview| 03;https://drive.google.com/file/d/0B-2DY0N8sj_FODc2ZlEyODVBUXc/preview| 04;https://drive.google.com/file/d/0B-2DY0N8sj_FdlVmNUZKbkYtd2M/preview| 05;https://drive.google.com/file/d/0Bx_If3j0r-4gZ1hQSEUxZVFzbjg/preview| 06 ENS;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/fiYhzWtMTQ9ARgRlpkvScXYLwqXCLLNQHuBrKIJJnFIkptpxJEFOddNh97KqCHktExdPX92efIFin5P1fav4K6hS2rvxVY5EdyBg1tJWyhJuxJxiv_uSBBNYHt9wu4x6ys1VmT8rZw_Ym6zKriR3NvLQQ-dgLtmp2i58qEtoSMmwEWEhCvNnpZeTkfQUbneRKw1Hpbi4aS9hrL_xMaj1maS6Hq-V0I7BxQKAxjIZDbUYH7Rl7UD91OniY6dWvleb7acaGxe3y-styc53dI0ZANQG-BCCmi2iiwQl8XD6QFyF5As958peFQy_nlrhXeLTAEUQPrZSw0Xw8Zy3BRobySOKUWAuOijE7poON3vFXAJXgLoNKgjJWNZJpThGvB8qhowFpfM6L5mqXY_-x3Gu5RD-oHzTG7yUxE8dgz_zFT9kic0G-U4fGDHaVtJ_wx5w6hhmrZPlRcR06_Q56fkcGMVVUyp-tSp9AI7yZbvhAjE_SyrLlCGILDKNXh5OAMJl6YtYLUNTfrfJvOxOWIiU16iYWjWSqHukxumNjMaIn3lVX_guq-CLv-yO_xNa8LWmDH4RVlOv3IL6_vaqGCs9d0ObdmHnfXw=m15| 07 ENS;https://www.youtube.com/embed/q3FaE0YWYvE| 08 ENS;https://www.youtube.com/embed/KT6YZI-GnEA| 09 ENS;https://www.youtube.com/embed/udxMOx5XYEc| 10;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/XLPdaacVeRTU1papeRsmc4OKyw5htyaf2uuxQGzs87AMtsPzYq6AbLZnfrgsntDStdKYggxCAw=m22| 11;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/ALv8g_zBH-PNRoAj7dTOtGj-2qzPB_l6n-vvjkJ9FmrIVE51O7v_SG_MwOlyi3mx-jQl4jfmQQ=m22| 12;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/p-LVqEc4MbEB8KLCwi9n9bWp-r-wMaizCpAz1Udjc3UFd-mqBCM-A-MvbuVCwhE1acUk5jq8Iw=m22| 13;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/JkgnMP7NbCo-rxM2uHXS9rTDRHrhk2ypn8OlQil1u8tDyFC0BOsroLQQkTJ85WUsF6URM8FokA=m22| 14;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/shJp9c6-WSqoO1SKuUT0aDwaDSOxtuEcwu-iiRt7VLJYf-vW_FIYSj8ikIAL0bqdETL4gnaflw=m22| 15;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/49O8QVX4dhFynbng0ZzwB94S8d0TolMrVc-3l8yne5COCMtaRtENuai3V7N391pdBdyKeB5Jmg=m22| 16;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/LpEiTooME74DeH3XoC7Pwxoxd_17Aa3WNkZ2tnCQJfyEXclPzSyod5ODJshe70rf1BQ2jA2Zjg=m22| 17;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/L5L9JPpwXxmPueqzNbDdDHcsw7qQYUdibeVvlhUGXrZZDsenrflYfEPa0lolRga5R3lxECqopA=m22| 18;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/SNftnXbXiLOEOsHePHGGS5FF18k1ZG0CAx9LKdP84O3bEqSxWM4QuV11xYTD389AUKmP7xiGlQ=m22| 19;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/u5I-LlYdiX-V584RaGZPJOGRL5LL9gWIRnGPL_ZrOU0O32wOsqDwjynNqsCbAtYA1YhiZBl4bg=m22| 20;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/IDsQQ3HaozLvmf_a2lDiy1SHJiK11_1PZfB0B_Z8g1XOk4qRgph5a6YcFToTY_g72Uy2NJj1gQ=m22| 21;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/SiEGjYCI6IHKFokDEatWemtkIRwIaBvt_GOLNpKyBnQ2nkrb2vS7C8e7qg20FydjY2C4w7028A=m22| 22;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/-Bth762Vm9jLXIzu8_OULQS2ch1j6yYea8Po4uf77ZOaFloMpTZAmlydeXwDqxARNMvYogszOg=m22| 23;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/cfOHdyi7744TXG0qKvG1_w9dU3BeoNZJtOpcMfr7lj8388cr0P64cJSv6q4dIFVwT9y4sjMg0w=m22| 24;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/asB6I5r0K7XIjDuoANKmzyosmhJ90ed1r1HHAx1rNCKS_sdXcLbkD7MLmkT0PKlCvVKT-rOd7A=m22| 25;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/-aXPZM3peAplCM1yWPD7QvLYI791-k8Os36VpUXDPKEiB7W28R0EgOjbJpwLTGQ-gTEzy6h9jQ=m22| 20;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/UHAv0zhf70c8u9-zknUjZORrurmd3IcMLt9Wsmqna8ZkvSgfeY-vUMJPePmfdOYHwZEOQJvdTw=m22| 21;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/FgsZFHssf8ufNEGlKmogTOvDsJU2UVTm6f4iNPeGgUBtsOQayDDB-4lMjGDu9OxG_kFe5Rbe3A=m22| 22;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/1A90eEApaEey5BL5g8tspLPjCqrwOPAh-H7tDXoR__IvaO7atEG1bjBpVUravqH9hVfOzZEifA=m22| 23;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/bU_Qyfocfcps2PW2rNo6Xrwbmbu_n6UbS_3ajWkEj7zoXRssodbVXHlYFQGPPTmFtg0glv3CPg=m22| 24;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/y5VJlRTBOh5QxNTr6IXbWdszUQHpj6WYSFcOuB6ZG8CtV36wU_oZnz5YFgkHnXVUnqeI6q6iEA=m22| 25;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/JHuewD1ao7-3KEH2tGzP5_IPk3qlSohlymcjlD82mGMG7h0LbOuXKqYGjd-v2eMcsAGhZIOudA=m22| 26;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/9ciDr1eo8VgaK2Y5ngJ-ZQ5zfDjLsR8rkbjOqasORTzRfhGgjBVOIvRZZJtmIcEKrZFFyCxlUQ=m22| 27;anc.mp4/https://lh3.googleusercontent.com/_eSx29istO-fmnb4zt7l0BSZy7myNNnizPv6hP2W2O0E1ctqqFSsd8ffPEVraRH-JIOk1968TQ=m22| 26;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1622832867967934| 27;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1622832694634618| 28;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1622822594635628| 29;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1604704913114063| 30;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1606182489632972| 31;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1609162119335009| 32;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1609524145965473| 33;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1611604042424150| 34;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1612309212353633| 35;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1614334212151133| 36;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1615666962017858| 37;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1616441515273736| 38;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1617293925188495| 39;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1618979811686573| 40;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1620527478198473| 41;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1621474424770445| 42;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1622646301319924| 43;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1623911661193388| 44;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1625107477740473| 45;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1625915817659639| 46;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1625649291019625| 47;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1628103910774163| 48;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1629199487331272| 49;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1630339650550589| 50;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1633137023604185| 51;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1634979186753302| 52;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1637791186472102| 53;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1640485566202664| 54;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1642986875952533| 55;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1645599292357958| 56;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1647459142171973| 57;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1649459718638582| 58;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1651607385090482| 59;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1652593144991906| 60;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1653546691563218| 61;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1654332851484602| 62;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1655837811334106| 63;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1660000807584473| 64;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1660146837569870| 65;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1666352076949346| 66;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1670168076567746| 67;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1671190506465503| 68;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1676285069289380| 69;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1677864152464805| 70;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1680466252204595| 71;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1682613621989858| 72;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1684801698437717| 73;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1688388554745698| 74;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1690914831159737| 75;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1693293047588582| 76;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1695982593986294| 77;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1698404567077430| 78;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1700107360240484| 79;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1704273166490570| 80;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1706303582954195| 81;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1708311046086782| 82 จบ;https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1711551025762784|

  กำลังชมThe Empress of China 2014-2015 ตอนที่ 1-82 ซับไทย | บูเช็กเทียน ตำนานพระจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียน [จบ] บน Korea Series:Running Tube.

  แนะนำ


  Runner Online

  Back To Top Hetalia: Axis Powers - Ukraine